Ποιός γιορτάζει στις 13/11/2020

Στις 13/11/2020 γιορτάζουν 7 ονόματα:

13/11/2020 Παρασκευή 2020-11-13

γιορτάζει σε 167 ημέρες.
13/11/2020 Παρασκευή 2020-11-13

γιορτάζει σε 167 ημέρες.
13/11/2020 Παρασκευή 2020-11-13

γιορτάζει σε 167 ημέρες.
13/11/2020 Παρασκευή 2020-11-13

γιορτάζει σε 167 ημέρες.
13/11/2020 Παρασκευή 2020-11-13

γιορτάζει σε 167 ημέρες.
13/11/2020 Παρασκευή 2020-11-13

γιορτάζει σε 167 ημέρες.
13/11/2020 Παρασκευή 2020-11-13

γιορτάζει σε 167 ημέρες.