Ποιός γιορτάζει στις 13/11/2021

Στις 13/11/2021 γιορτάζουν 7 ονόματα:

13/11/2021 Σάββατο 2021-11-13

γιόρταζε πριν από 15 ημέρες.
13/11/2021 Σάββατο 2021-11-13

γιόρταζε πριν από 15 ημέρες.
13/11/2021 Σάββατο 2021-11-13

γιόρταζε πριν από 15 ημέρες.
13/11/2021 Σάββατο 2021-11-13

γιόρταζε πριν από 15 ημέρες.
13/11/2021 Σάββατο 2021-11-13

γιόρταζε πριν από 15 ημέρες.
13/11/2021 Σάββατο 2021-11-13

γιόρταζε πριν από 15 ημέρες.
13/11/2021 Σάββατο 2021-11-13

γιόρταζε πριν από 15 ημέρες.