Ποιός γιορτάζει στις 13/11/2023

Στις 13/11/2023 γιορτάζουν 7 ονόματα:

13/11/2023 Δευτέρα 2023-11-13

γιόρταζε πριν από 17 ημέρες.
13/11/2023 Δευτέρα 2023-11-13

γιόρταζε πριν από 17 ημέρες.
13/11/2023 Δευτέρα 2023-11-13

γιόρταζε πριν από 17 ημέρες.
13/11/2023 Δευτέρα 2023-11-13

γιόρταζε πριν από 17 ημέρες.
13/11/2023 Δευτέρα 2023-11-13

γιόρταζε πριν από 17 ημέρες.
13/11/2023 Δευτέρα 2023-11-13

γιόρταζε πριν από 17 ημέρες.
13/11/2023 Δευτέρα 2023-11-13

γιόρταζε πριν από 17 ημέρες.