Ποιός γιορτάζει στις 13/11/2022

Στις 13/11/2022 γιορτάζουν 7 ονόματα:

13/11/2022 Κυριακή 2022-11-13

γιόρταζε πριν από 26 ημέρες.
13/11/2022 Κυριακή 2022-11-13

γιόρταζε πριν από 26 ημέρες.
13/11/2022 Κυριακή 2022-11-13

γιόρταζε πριν από 26 ημέρες.
13/11/2022 Κυριακή 2022-11-13

γιόρταζε πριν από 26 ημέρες.
13/11/2022 Κυριακή 2022-11-13

γιόρταζε πριν από 26 ημέρες.
13/11/2022 Κυριακή 2022-11-13

γιόρταζε πριν από 26 ημέρες.
13/11/2022 Κυριακή 2022-11-13

γιόρταζε πριν από 26 ημέρες.