Ποιός γιορτάζει στις 13/4/2024

Στις 13/4/2024 γιορτάζουν 3 ονόματα:

13/4/2024 Σάββατο 2024-4-13

γιόρταζε πριν από 10 ημέρες.
13/4/2024 Σάββατο 2024-4-13

γιόρταζε πριν από 10 ημέρες.
13/4/2024 Σάββατο 2024-4-13

γιόρταζε πριν από 10 ημέρες.