Ποιός γιορτάζει στις 13/5/2024

Στις 13/5/2024 γιορτάζουν 5 ονόματα:

13/5/2024 Δευτέρα 2024-5-13

γιόρταζε πριν από 15 ημέρες.
13/5/2024 Δευτέρα 2024-5-13

γιόρταζε πριν από 15 ημέρες.
13/5/2024 Δευτέρα 2024-5-13

γιόρταζε πριν από 15 ημέρες.
13/5/2024 Δευτέρα 2024-5-13

γιόρταζε πριν από 15 ημέρες.
13/5/2024 Δευτέρα 2024-5-13

γιόρταζε πριν από 15 ημέρες.