Ποιός γιορτάζει στις 13/5/2023

Στις 13/5/2023 γιορτάζουν 5 ονόματα:

13/5/2023 Σάββατο 2023-5-13

γιόρταζε πριν από 19 ημέρες.
13/5/2023 Σάββατο 2023-5-13

γιόρταζε πριν από 19 ημέρες.
13/5/2023 Σάββατο 2023-5-13

γιόρταζε πριν από 19 ημέρες.
13/5/2023 Σάββατο 2023-5-13

γιόρταζε πριν από 19 ημέρες.
13/5/2023 Σάββατο 2023-5-13

γιόρταζε πριν από 19 ημέρες.