Ποιός γιορτάζει στις 13/6/2024

Στις 13/6/2024 γιορτάζουν 3 ονόματα:

13/6/2024 Πέμπτη 2024-6-13

γιόρταζε πριν από 4 ημέρες.
13/6/2024 Πέμπτη 2024-6-13

γιόρταζε πριν από 4 ημέρες.
13/6/2024 Πέμπτη 2024-6-13
(κινητή γιορτή)
γιόρταζε πριν από 4 ημέρες.