Ποιός γιορτάζει στις 13/6/2020

Στις 13/6/2020 γιορτάζουν 2 ονόματα:

13/6/2020 Σάββατο 2020-6-13

γιορτάζει σε 18 ημέρες.
13/6/2020 Σάββατο 2020-6-13

γιορτάζει σε 18 ημέρες.