Ποιός γιορτάζει στις 13/6/2019

Στις 13/6/2019 γιορτάζουν 2 ονόματα:

13/6/2019 Πέμπτη 2019-6-13

γιόρταζε πριν από 73 ημέρες.
13/6/2019 Πέμπτη 2019-6-13

γιόρταζε πριν από 73 ημέρες.