Ποιός γιορτάζει στις 13/7/2022

Στις 13/7/2022 γιορτάζουν 3 ονόματα:

13/7/2022 Τετάρτη 2022-7-13

γιόρταζε πριν από 74 ημέρες.
13/7/2022 Τετάρτη 2022-7-13

γιόρταζε πριν από 74 ημέρες.
13/7/2022 Τετάρτη 2022-7-13

γιόρταζε πριν από 74 ημέρες.