Ποιός γιορτάζει στις 14/1/2022

Στις 14/1/2022 γιορτάζουν 2 ονόματα:

14/1/2022 Παρασκευή 2022-1-14

γιόρταζε πριν από 6 ημέρες.
14/1/2022 Παρασκευή 2022-1-14

γιόρταζε πριν από 6 ημέρες.