Ποιός γιορτάζει στις 14/10/2019

Στις 14/10/2019 γιορτάζουν 6 ονόματα:

14/10/2019 Δευτέρα 2019-10-14

γιόρταζε πριν από 7 ημέρες.
14/10/2019 Δευτέρα 2019-10-14

γιόρταζε πριν από 7 ημέρες.
14/10/2019 Δευτέρα 2019-10-14

γιόρταζε πριν από 7 ημέρες.
14/10/2019 Δευτέρα 2019-10-14

γιόρταζε πριν από 7 ημέρες.
14/10/2019 Δευτέρα 2019-10-14

γιόρταζε πριν από 7 ημέρες.
14/10/2019 Δευτέρα 2019-10-14

γιόρταζε πριν από 7 ημέρες.