Ποιός γιορτάζει στις 14/10/2020

Στις 14/10/2020 γιορτάζουν 6 ονόματα:

14/10/2020 Τετάρτη 2020-10-14

γιόρταζε πριν από 17 ημέρες.
14/10/2020 Τετάρτη 2020-10-14

γιόρταζε πριν από 17 ημέρες.
14/10/2020 Τετάρτη 2020-10-14

γιόρταζε πριν από 17 ημέρες.
14/10/2020 Τετάρτη 2020-10-14

γιόρταζε πριν από 17 ημέρες.
14/10/2020 Τετάρτη 2020-10-14

γιόρταζε πριν από 17 ημέρες.
14/10/2020 Τετάρτη 2020-10-14

γιόρταζε πριν από 17 ημέρες.