Ποιός γιορτάζει στις 14/11/2021

Στις 14/11/2021 γιορτάζουν 8 ονόματα:

14/11/2021 Κυριακή 2021-11-14

γιόρταζε πριν από 14 ημέρες.
14/11/2021 Κυριακή 2021-11-14

γιόρταζε πριν από 14 ημέρες.
14/11/2021 Κυριακή 2021-11-14

γιόρταζε πριν από 14 ημέρες.
14/11/2021 Κυριακή 2021-11-14

γιόρταζε πριν από 14 ημέρες.
14/11/2021 Κυριακή 2021-11-14

γιόρταζε πριν από 14 ημέρες.
14/11/2021 Κυριακή 2021-11-14

γιόρταζε πριν από 14 ημέρες.
14/11/2021 Κυριακή 2021-11-14

γιόρταζε πριν από 14 ημέρες.
14/11/2021 Κυριακή 2021-11-14

γιόρταζε πριν από 14 ημέρες.