Ποιός γιορτάζει στις 14/11/2020

Στις 14/11/2020 γιορτάζουν 8 ονόματα:

14/11/2020 Σάββατο 2020-11-14

γιορτάζει σε 94 ημέρες.
14/11/2020 Σάββατο 2020-11-14

γιορτάζει σε 94 ημέρες.
14/11/2020 Σάββατο 2020-11-14

γιορτάζει σε 94 ημέρες.
14/11/2020 Σάββατο 2020-11-14

γιορτάζει σε 94 ημέρες.
14/11/2020 Σάββατο 2020-11-14

γιορτάζει σε 94 ημέρες.
14/11/2020 Σάββατο 2020-11-14

γιορτάζει σε 94 ημέρες.
14/11/2020 Σάββατο 2020-11-14

γιορτάζει σε 94 ημέρες.
14/11/2020 Σάββατο 2020-11-14

γιορτάζει σε 94 ημέρες.