Ποιός γιορτάζει στις 14/11/2019

Στις 14/11/2019 γιορτάζουν 8 ονόματα:

14/11/2019 Πέμπτη 2019-11-14

γιόρταζε πριν από 6 ημέρες.
14/11/2019 Πέμπτη 2019-11-14

γιόρταζε πριν από 6 ημέρες.
14/11/2019 Πέμπτη 2019-11-14

γιόρταζε πριν από 6 ημέρες.
14/11/2019 Πέμπτη 2019-11-14

γιόρταζε πριν από 6 ημέρες.
14/11/2019 Πέμπτη 2019-11-14

γιόρταζε πριν από 6 ημέρες.
14/11/2019 Πέμπτη 2019-11-14

γιόρταζε πριν από 6 ημέρες.
14/11/2019 Πέμπτη 2019-11-14

γιόρταζε πριν από 6 ημέρες.
14/11/2019 Πέμπτη 2019-11-14

γιόρταζε πριν από 6 ημέρες.