Ποιός γιορτάζει στις 14/11/2022

Στις 14/11/2022 γιορτάζουν 8 ονόματα:

14/11/2022 Δευτέρα 2022-11-14

γιόρταζε πριν από 25 ημέρες.
14/11/2022 Δευτέρα 2022-11-14

γιόρταζε πριν από 25 ημέρες.
14/11/2022 Δευτέρα 2022-11-14

γιόρταζε πριν από 25 ημέρες.
14/11/2022 Δευτέρα 2022-11-14

γιόρταζε πριν από 25 ημέρες.
14/11/2022 Δευτέρα 2022-11-14

γιόρταζε πριν από 25 ημέρες.
14/11/2022 Δευτέρα 2022-11-14

γιόρταζε πριν από 25 ημέρες.
14/11/2022 Δευτέρα 2022-11-14

γιόρταζε πριν από 25 ημέρες.
14/11/2022 Δευτέρα 2022-11-14

γιόρταζε πριν από 25 ημέρες.