Ποιός γιορτάζει στις 14/4/2024

Στις 14/4/2024 γιορτάζουν 4 ονόματα:

14/4/2024 Κυριακή 2024-4-14

γιόρταζε πριν από 9 ημέρες.
14/4/2024 Κυριακή 2024-4-14

γιόρταζε πριν από 9 ημέρες.
14/4/2024 Κυριακή 2024-4-14

γιόρταζε πριν από 9 ημέρες.
14/4/2024 Κυριακή 2024-4-14

γιόρταζε πριν από 9 ημέρες.