Ποιός γιορτάζει στις 14/5/2024

Στις 14/5/2024 γιορτάζουν 7 ονόματα:

14/5/2024 Τρίτη 2024-5-14

γιορτάζει σε 27 ημέρες.
14/5/2024 Τρίτη 2024-5-14

γιορτάζει σε 27 ημέρες.
14/5/2024 Τρίτη 2024-5-14

γιορτάζει σε 27 ημέρες.
14/5/2024 Τρίτη 2024-5-14

γιορτάζει σε 27 ημέρες.
14/5/2024 Τρίτη 2024-5-14

γιορτάζει σε 27 ημέρες.
14/5/2024 Τρίτη 2024-5-14

γιορτάζει σε 27 ημέρες.
14/5/2024 Τρίτη 2024-5-14

γιορτάζει σε 27 ημέρες.