Ποιός γιορτάζει στις 14/5/2023

Στις 14/5/2023 γιορτάζουν 7 ονόματα:

14/5/2023 Κυριακή 2023-5-14

γιόρταζε πριν από 24 ημέρες.
14/5/2023 Κυριακή 2023-5-14

γιόρταζε πριν από 24 ημέρες.
14/5/2023 Κυριακή 2023-5-14

γιόρταζε πριν από 24 ημέρες.
14/5/2023 Κυριακή 2023-5-14

γιόρταζε πριν από 24 ημέρες.
14/5/2023 Κυριακή 2023-5-14

γιόρταζε πριν από 24 ημέρες.
14/5/2023 Κυριακή 2023-5-14

γιόρταζε πριν από 24 ημέρες.
14/5/2023 Κυριακή 2023-5-14

γιόρταζε πριν από 24 ημέρες.