Ποιός γιορτάζει στις 14/6/2019

Στις 14/6/2019 γιορτάζουν 4 ονόματα:

14/6/2019 Παρασκευή 2019-6-14

γιόρταζε πριν από 72 ημέρες.
14/6/2019 Παρασκευή 2019-6-14

γιόρταζε πριν από 72 ημέρες.
14/6/2019 Παρασκευή 2019-6-14

γιόρταζε πριν από 72 ημέρες.
14/6/2019 Παρασκευή 2019-6-14

γιόρταζε πριν από 72 ημέρες.