Ποιός γιορτάζει στις 14/6/2024

Στις 14/6/2024 γιορτάζουν 4 ονόματα:

14/6/2024 Παρασκευή 2024-6-14

γιόρταζε πριν από 5 ημέρες.
14/6/2024 Παρασκευή 2024-6-14

γιόρταζε πριν από 5 ημέρες.
14/6/2024 Παρασκευή 2024-6-14

γιόρταζε πριν από 5 ημέρες.
14/6/2024 Παρασκευή 2024-6-14

γιόρταζε πριν από 5 ημέρες.