Ποιός γιορτάζει στις 14/7/2024

Στις 14/7/2024 γιορτάζουν 2 ονόματα:

14/7/2024 Κυριακή 2024-7-14

γιόρταζε πριν από 9 ημέρες.
14/7/2024 Κυριακή 2024-7-14

γιόρταζε πριν από 9 ημέρες.