Ποιός γιορτάζει στις 14/7/2022

Στις 14/7/2022 γιορτάζουν 2 ονόματα:

14/7/2022 Πέμπτη 2022-7-14

γιόρταζε πριν από 73 ημέρες.
14/7/2022 Πέμπτη 2022-7-14

γιόρταζε πριν από 73 ημέρες.