Δεν υπάρχει κάποια γνωστή γιορτή στις 15/1/2022.
.