Ποιός γιορτάζει στις 15/10/2019

Στις 15/10/2019 γιορτάζουν 2 ονόματα:

15/10/2019 Τρίτη 2019-10-15

γιόρταζε πριν από 6 ημέρες.
15/10/2019 Τρίτη 2019-10-15

γιόρταζε πριν από 6 ημέρες.