Ποιός γιορτάζει στις 15/10/2020

Στις 15/10/2020 γιορτάζουν 2 ονόματα:

15/10/2020 Πέμπτη 2020-10-15

γιόρταζε πριν από 4 ημέρες.
15/10/2020 Πέμπτη 2020-10-15

γιόρταζε πριν από 4 ημέρες.