Ποιός γιορτάζει στις 15/10/2024

Στις 15/10/2024 γιορτάζουν 2 ονόματα:

15/10/2024 Τρίτη 2024-10-15

γιορτάζει σε 112 ημέρες.
15/10/2024 Τρίτη 2024-10-15

γιορτάζει σε 112 ημέρες.