Ποιός γιορτάζει στις 15/2/2024

Στις 15/2/2024 γιορτάζουν 6 ονόματα:

15/2/2024 Πέμπτη 2024-2-15

γιόρταζε πριν από 158 ημέρες.
15/2/2024 Πέμπτη 2024-2-15

γιόρταζε πριν από 158 ημέρες.
15/2/2024 Πέμπτη 2024-2-15

γιόρταζε πριν από 158 ημέρες.
15/2/2024 Πέμπτη 2024-2-15

γιόρταζε πριν από 158 ημέρες.
15/2/2024 Πέμπτη 2024-2-15

γιόρταζε πριν από 158 ημέρες.
15/2/2024 Πέμπτη 2024-2-15

γιόρταζε πριν από 158 ημέρες.