Ποιός γιορτάζει στις 15/2/2020

Στις 15/2/2020 γιορτάζουν 6 ονόματα:

15/2/2020 Σάββατο 2020-2-15

γιόρταζε πριν από 286 ημέρες.
15/2/2020 Σάββατο 2020-2-15

γιόρταζε πριν από 286 ημέρες.
15/2/2020 Σάββατο 2020-2-15

γιόρταζε πριν από 286 ημέρες.
15/2/2020 Σάββατο 2020-2-15

γιόρταζε πριν από 286 ημέρες.
15/2/2020 Σάββατο 2020-2-15

γιόρταζε πριν από 286 ημέρες.
15/2/2020 Σάββατο 2020-2-15

γιόρταζε πριν από 286 ημέρες.