Ποιός γιορτάζει στις 15/3/2020

Στις 15/3/2020 γιορτάζουν 5 ονόματα:

15/3/2020 Κυριακή 2020-3-15

γιόρταζε πριν από 22 ημέρες.
15/3/2020 Κυριακή 2020-3-15
(κινητή γιορτή)
γιόρταζε πριν από 22 ημέρες.
15/3/2020 Κυριακή 2020-3-15
(κινητή γιορτή)
γιόρταζε πριν από 22 ημέρες.
15/3/2020 Κυριακή 2020-3-15
(κινητή γιορτή)
γιόρταζε πριν από 22 ημέρες.
15/3/2020 Κυριακή 2020-3-15
(κινητή γιορτή)
γιόρταζε πριν από 22 ημέρες.