Ποιός γιορτάζει στις 15/5/2023

Στις 15/5/2023 γιορτάζουν 10 ονόματα:

15/5/2023 Δευτέρα 2023-5-15

γιόρταζε πριν από 132 ημέρες.
15/5/2023 Δευτέρα 2023-5-15

γιόρταζε πριν από 132 ημέρες.
15/5/2023 Δευτέρα 2023-5-15

γιόρταζε πριν από 132 ημέρες.
15/5/2023 Δευτέρα 2023-5-15

γιόρταζε πριν από 132 ημέρες.
15/5/2023 Δευτέρα 2023-5-15

γιόρταζε πριν από 132 ημέρες.
15/5/2023 Δευτέρα 2023-5-15

γιόρταζε πριν από 132 ημέρες.
15/5/2023 Δευτέρα 2023-5-15

γιόρταζε πριν από 132 ημέρες.
15/5/2023 Δευτέρα 2023-5-15

γιόρταζε πριν από 132 ημέρες.
15/5/2023 Δευτέρα 2023-5-15

γιόρταζε πριν από 132 ημέρες.
15/5/2023 Δευτέρα 2023-5-15

γιόρταζε πριν από 132 ημέρες.