Ποιός γιορτάζει στις 15/6/2019

Στις 15/6/2019 γιορτάζουν 16 ονόματα:

15/6/2019 Σάββατο 2019-6-15

γιόρταζε εχθές.
15/6/2019 Σάββατο 2019-6-15

γιόρταζε εχθές.
15/6/2019 Σάββατο 2019-6-15

γιόρταζε εχθές.
15/6/2019 Σάββατο 2019-6-15

γιόρταζε εχθές.
15/6/2019 Σάββατο 2019-6-15

γιόρταζε εχθές.
15/6/2019 Σάββατο 2019-6-15

γιόρταζε εχθές.
15/6/2019 Σάββατο 2019-6-15

γιόρταζε εχθές.
15/6/2019 Σάββατο 2019-6-15

γιόρταζε εχθές.
15/6/2019 Σάββατο 2019-6-15

γιόρταζε εχθές.
15/6/2019 Σάββατο 2019-6-15

γιόρταζε εχθές.
15/6/2019 Σάββατο 2019-6-15

γιόρταζε εχθές.
15/6/2019 Σάββατο 2019-6-15

γιόρταζε εχθές.
15/6/2019 Σάββατο 2019-6-15

γιόρταζε εχθές.
15/6/2019 Σάββατο 2019-6-15

γιόρταζε εχθές.
15/6/2019 Σάββατο 2019-6-15

γιόρταζε εχθές.
15/6/2019 Σάββατο 2019-6-15

γιόρταζε εχθές.