Ποιός γιορτάζει στις 16/11/2019

Στις 16/11/2019 γιορτάζουν 9 ονόματα:

16/11/2019 Σάββατο 2019-11-16

γιόρταζε πριν από 6 ημέρες.
16/11/2019 Σάββατο 2019-11-16

γιόρταζε πριν από 6 ημέρες.
16/11/2019 Σάββατο 2019-11-16

γιόρταζε πριν από 6 ημέρες.
16/11/2019 Σάββατο 2019-11-16

γιόρταζε πριν από 6 ημέρες.
16/11/2019 Σάββατο 2019-11-16

γιόρταζε πριν από 6 ημέρες.
16/11/2019 Σάββατο 2019-11-16

γιόρταζε πριν από 6 ημέρες.
16/11/2019 Σάββατο 2019-11-16

γιόρταζε πριν από 6 ημέρες.
16/11/2019 Σάββατο 2019-11-16

γιόρταζε πριν από 6 ημέρες.
16/11/2019 Σάββατο 2019-11-16

γιόρταζε πριν από 6 ημέρες.