Ποιός γιορτάζει στις 16/11/2021

Στις 16/11/2021 γιορτάζουν 9 ονόματα:

16/11/2021 Τρίτη 2021-11-16

γιόρταζε πριν από 12 ημέρες.
16/11/2021 Τρίτη 2021-11-16

γιόρταζε πριν από 12 ημέρες.
16/11/2021 Τρίτη 2021-11-16

γιόρταζε πριν από 12 ημέρες.
16/11/2021 Τρίτη 2021-11-16

γιόρταζε πριν από 12 ημέρες.
16/11/2021 Τρίτη 2021-11-16

γιόρταζε πριν από 12 ημέρες.
16/11/2021 Τρίτη 2021-11-16

γιόρταζε πριν από 12 ημέρες.
16/11/2021 Τρίτη 2021-11-16

γιόρταζε πριν από 12 ημέρες.
16/11/2021 Τρίτη 2021-11-16

γιόρταζε πριν από 12 ημέρες.
16/11/2021 Τρίτη 2021-11-16

γιόρταζε πριν από 12 ημέρες.