Ποιός γιορτάζει στις 16/11/2020

Στις 16/11/2020 γιορτάζουν 9 ονόματα:

16/11/2020 Δευτέρα 2020-11-16

γιορτάζει σε 137 ημέρες.
16/11/2020 Δευτέρα 2020-11-16

γιορτάζει σε 137 ημέρες.
16/11/2020 Δευτέρα 2020-11-16

γιορτάζει σε 137 ημέρες.
16/11/2020 Δευτέρα 2020-11-16

γιορτάζει σε 137 ημέρες.
16/11/2020 Δευτέρα 2020-11-16

γιορτάζει σε 137 ημέρες.
16/11/2020 Δευτέρα 2020-11-16

γιορτάζει σε 137 ημέρες.
16/11/2020 Δευτέρα 2020-11-16

γιορτάζει σε 137 ημέρες.
16/11/2020 Δευτέρα 2020-11-16

γιορτάζει σε 137 ημέρες.
16/11/2020 Δευτέρα 2020-11-16

γιορτάζει σε 137 ημέρες.