Ποιός γιορτάζει στις 16/11/2023

Στις 16/11/2023 γιορτάζουν 9 ονόματα:

16/11/2023 Πέμπτη 2023-11-16

γιόρταζε πριν από 14 ημέρες.
16/11/2023 Πέμπτη 2023-11-16

γιόρταζε πριν από 14 ημέρες.
16/11/2023 Πέμπτη 2023-11-16

γιόρταζε πριν από 14 ημέρες.
16/11/2023 Πέμπτη 2023-11-16

γιόρταζε πριν από 14 ημέρες.
16/11/2023 Πέμπτη 2023-11-16

γιόρταζε πριν από 14 ημέρες.
16/11/2023 Πέμπτη 2023-11-16

γιόρταζε πριν από 14 ημέρες.
16/11/2023 Πέμπτη 2023-11-16

γιόρταζε πριν από 14 ημέρες.
16/11/2023 Πέμπτη 2023-11-16

γιόρταζε πριν από 14 ημέρες.
16/11/2023 Πέμπτη 2023-11-16

γιόρταζε πριν από 14 ημέρες.