Ποιός γιορτάζει στις 16/11/2024

Στις 16/11/2024 γιορτάζουν 9 ονόματα:

16/11/2024 Σάββατο 2024-11-16

γιορτάζει σε 116 ημέρες.
16/11/2024 Σάββατο 2024-11-16

γιορτάζει σε 116 ημέρες.
16/11/2024 Σάββατο 2024-11-16

γιορτάζει σε 116 ημέρες.
16/11/2024 Σάββατο 2024-11-16

γιορτάζει σε 116 ημέρες.
16/11/2024 Σάββατο 2024-11-16

γιορτάζει σε 116 ημέρες.
16/11/2024 Σάββατο 2024-11-16

γιορτάζει σε 116 ημέρες.
16/11/2024 Σάββατο 2024-11-16

γιορτάζει σε 116 ημέρες.
16/11/2024 Σάββατο 2024-11-16

γιορτάζει σε 116 ημέρες.
16/11/2024 Σάββατο 2024-11-16

γιορτάζει σε 116 ημέρες.