Ποιός γιορτάζει στις 16/11/2022

Στις 16/11/2022 γιορτάζουν 9 ονόματα:

16/11/2022 Τετάρτη 2022-11-16

γιόρταζε πριν από 11 ημέρες.
16/11/2022 Τετάρτη 2022-11-16

γιόρταζε πριν από 11 ημέρες.
16/11/2022 Τετάρτη 2022-11-16

γιόρταζε πριν από 11 ημέρες.
16/11/2022 Τετάρτη 2022-11-16

γιόρταζε πριν από 11 ημέρες.
16/11/2022 Τετάρτη 2022-11-16

γιόρταζε πριν από 11 ημέρες.
16/11/2022 Τετάρτη 2022-11-16

γιόρταζε πριν από 11 ημέρες.
16/11/2022 Τετάρτη 2022-11-16

γιόρταζε πριν από 11 ημέρες.
16/11/2022 Τετάρτη 2022-11-16

γιόρταζε πριν από 11 ημέρες.
16/11/2022 Τετάρτη 2022-11-16

γιόρταζε πριν από 11 ημέρες.