Ποιός γιορτάζει στις 16/3/2020

Στις 16/3/2020 γιορτάζουν 4 ονόματα:

16/3/2020 Δευτέρα 2020-3-16

γιόρταζε πριν από 118 ημέρες.
16/3/2020 Δευτέρα 2020-3-16

γιόρταζε πριν από 118 ημέρες.
16/3/2020 Δευτέρα 2020-3-16

γιόρταζε πριν από 118 ημέρες.
16/3/2020 Δευτέρα 2020-3-16

γιόρταζε πριν από 118 ημέρες.