Ποιός γιορτάζει στις 16/6/2019

Στις 16/6/2019 γιορτάζουν 2 ονόματα:

16/6/2019 Κυριακή 2019-6-16

γιόρταζε πριν από 64 ημέρες.
16/6/2019 Κυριακή 2019-6-16

γιόρταζε πριν από 64 ημέρες.