Ποιός γιορτάζει στις 16/6/2024

Στις 16/6/2024 γιορτάζουν 2 ονόματα:

16/6/2024 Κυριακή 2024-6-16

γιόρταζε πριν από 3 ημέρες.
16/6/2024 Κυριακή 2024-6-16

γιόρταζε πριν από 3 ημέρες.