Ποιός γιορτάζει στις 16/6/2020

Στις 16/6/2020 γιορτάζουν 2 ονόματα:

16/6/2020 Τρίτη 2020-6-16

γιορτάζει σε 16 ημέρες.
16/6/2020 Τρίτη 2020-6-16

γιορτάζει σε 16 ημέρες.