Ποιός γιορτάζει στις 17/10/2020

Στις 17/10/2020 γιορτάζουν 5 ονόματα:

17/10/2020 Σάββατο 2020-10-17

γιόρταζε πριν από 10 ημέρες.
17/10/2020 Σάββατο 2020-10-17

γιόρταζε πριν από 10 ημέρες.
17/10/2020 Σάββατο 2020-10-17

γιόρταζε πριν από 10 ημέρες.
17/10/2020 Σάββατο 2020-10-17

γιόρταζε πριν από 10 ημέρες.
17/10/2020 Σάββατο 2020-10-17

γιόρταζε πριν από 10 ημέρες.