Ποιός γιορτάζει στις 17/10/2019

Στις 17/10/2019 γιορτάζουν 5 ονόματα:

17/10/2019 Πέμπτη 2019-10-17

γιορτάζει σε 2 ημέρες.
17/10/2019 Πέμπτη 2019-10-17

γιορτάζει σε 2 ημέρες.
17/10/2019 Πέμπτη 2019-10-17

γιορτάζει σε 2 ημέρες.
17/10/2019 Πέμπτη 2019-10-17

γιορτάζει σε 2 ημέρες.
17/10/2019 Πέμπτη 2019-10-17

γιορτάζει σε 2 ημέρες.