Ποιός γιορτάζει στις 17/10/2024

Στις 17/10/2024 γιορτάζουν 5 ονόματα:

17/10/2024 Πέμπτη 2024-10-17

γιορτάζει σε 114 ημέρες.
17/10/2024 Πέμπτη 2024-10-17

γιορτάζει σε 114 ημέρες.
17/10/2024 Πέμπτη 2024-10-17

γιορτάζει σε 114 ημέρες.
17/10/2024 Πέμπτη 2024-10-17

γιορτάζει σε 114 ημέρες.
17/10/2024 Πέμπτη 2024-10-17

γιορτάζει σε 114 ημέρες.