Ποιός γιορτάζει στις 17/11/2020

Στις 17/11/2020 γιορτάζουν 3 ονόματα:

17/11/2020 Τρίτη 2020-11-17

γιορτάζει σε 172 ημέρες.
17/11/2020 Τρίτη 2020-11-17

γιορτάζει σε 172 ημέρες.
17/11/2020 Τρίτη 2020-11-17

γιορτάζει σε 172 ημέρες.