Ποιός γιορτάζει στις 17/11/2021

Στις 17/11/2021 γιορτάζουν 3 ονόματα:

17/11/2021 Τετάρτη 2021-11-17

γιόρταζε πριν από 11 ημέρες.
17/11/2021 Τετάρτη 2021-11-17

γιόρταζε πριν από 11 ημέρες.
17/11/2021 Τετάρτη 2021-11-17

γιόρταζε πριν από 11 ημέρες.