Ποιός γιορτάζει στις 17/11/2023

Στις 17/11/2023 γιορτάζουν 3 ονόματα:

17/11/2023 Παρασκευή 2023-11-17

γιόρταζε πριν από 18 ημέρες.
17/11/2023 Παρασκευή 2023-11-17

γιόρταζε πριν από 18 ημέρες.
17/11/2023 Παρασκευή 2023-11-17

γιόρταζε πριν από 18 ημέρες.