Ποιός γιορτάζει στις 17/11/2022

Στις 17/11/2022 γιορτάζουν 3 ονόματα:

17/11/2022 Πέμπτη 2022-11-17

γιόρταζε πριν από 10 ημέρες.
17/11/2022 Πέμπτη 2022-11-17

γιόρταζε πριν από 10 ημέρες.
17/11/2022 Πέμπτη 2022-11-17

γιόρταζε πριν από 10 ημέρες.