Ποιός γιορτάζει στις 17/11/2019

Στις 17/11/2019 γιορτάζουν 3 ονόματα:

17/11/2019 Κυριακή 2019-11-17

γιορτάζει σε 2 ημέρες.
17/11/2019 Κυριακή 2019-11-17

γιορτάζει σε 2 ημέρες.
17/11/2019 Κυριακή 2019-11-17

γιορτάζει σε 2 ημέρες.