Ποιός γιορτάζει στις 17/2/2024

Στις 17/2/2024 γιορτάζουν 8 ονόματα:

17/2/2024 Σάββατο 2024-2-17

γιόρταζε πριν από 59 ημέρες.
17/2/2024 Σάββατο 2024-2-17

γιόρταζε πριν από 59 ημέρες.
17/2/2024 Σάββατο 2024-2-17

γιόρταζε πριν από 59 ημέρες.
17/2/2024 Σάββατο 2024-2-17

γιόρταζε πριν από 59 ημέρες.
17/2/2024 Σάββατο 2024-2-17

γιόρταζε πριν από 59 ημέρες.
17/2/2024 Σάββατο 2024-2-17

γιόρταζε πριν από 59 ημέρες.
17/2/2024 Σάββατο 2024-2-17

γιόρταζε πριν από 59 ημέρες.
17/2/2024 Σάββατο 2024-2-17

γιόρταζε πριν από 59 ημέρες.