Ποιός γιορτάζει στις 17/6/2019

Στις 17/6/2019 γιορτάζουν 20 ονόματα:

17/6/2019 Δευτέρα 2019-6-17

γιόρταζε πριν από 69 ημέρες.
17/6/2019 Δευτέρα 2019-6-17

γιόρταζε πριν από 69 ημέρες.
17/6/2019 Δευτέρα 2019-6-17

γιόρταζε πριν από 69 ημέρες.
17/6/2019 Δευτέρα 2019-6-17

γιόρταζε πριν από 69 ημέρες.
17/6/2019 Δευτέρα 2019-6-17

γιόρταζε πριν από 69 ημέρες.
17/6/2019 Δευτέρα 2019-6-17

γιόρταζε πριν από 69 ημέρες.
17/6/2019 Δευτέρα 2019-6-17

γιόρταζε πριν από 69 ημέρες.
17/6/2019 Δευτέρα 2019-6-17

γιόρταζε πριν από 69 ημέρες.
17/6/2019 Δευτέρα 2019-6-17

γιόρταζε πριν από 69 ημέρες.
17/6/2019 Δευτέρα 2019-6-17
(κινητή γιορτή)
γιόρταζε πριν από 69 ημέρες.
17/6/2019 Δευτέρα 2019-6-17
(κινητή γιορτή)
γιόρταζε πριν από 69 ημέρες.
17/6/2019 Δευτέρα 2019-6-17
(κινητή γιορτή)
γιόρταζε πριν από 69 ημέρες.
17/6/2019 Δευτέρα 2019-6-17

γιόρταζε πριν από 69 ημέρες.
17/6/2019 Δευτέρα 2019-6-17

γιόρταζε πριν από 69 ημέρες.
17/6/2019 Δευτέρα 2019-6-17

γιόρταζε πριν από 69 ημέρες.
17/6/2019 Δευτέρα 2019-6-17

γιόρταζε πριν από 69 ημέρες.
17/6/2019 Δευτέρα 2019-6-17

γιόρταζε πριν από 69 ημέρες.
17/6/2019 Δευτέρα 2019-6-17
(κινητή γιορτή)
γιόρταζε πριν από 69 ημέρες.
17/6/2019 Δευτέρα 2019-6-17
(κινητή γιορτή)
γιόρταζε πριν από 69 ημέρες.
17/6/2019 Δευτέρα 2019-6-17
(κινητή γιορτή)
γιόρταζε πριν από 69 ημέρες.