Ποιός γιορτάζει στις 17/8/2024

Στις 17/8/2024 γιορτάζουν 12 ονόματα:

17/8/2024 Σάββατο 2024-8-17

γιορτάζει σε 81 ημέρες.
17/8/2024 Σάββατο 2024-8-17

γιορτάζει σε 81 ημέρες.
17/8/2024 Σάββατο 2024-8-17

γιορτάζει σε 81 ημέρες.
17/8/2024 Σάββατο 2024-8-17

γιορτάζει σε 81 ημέρες.
17/8/2024 Σάββατο 2024-8-17

γιορτάζει σε 81 ημέρες.
17/8/2024 Σάββατο 2024-8-17

γιορτάζει σε 81 ημέρες.
17/8/2024 Σάββατο 2024-8-17

γιορτάζει σε 81 ημέρες.
17/8/2024 Σάββατο 2024-8-17

γιορτάζει σε 81 ημέρες.
17/8/2024 Σάββατο 2024-8-17

γιορτάζει σε 81 ημέρες.
17/8/2024 Σάββατο 2024-8-17

γιορτάζει σε 81 ημέρες.
17/8/2024 Σάββατο 2024-8-17

γιορτάζει σε 81 ημέρες.
17/8/2024 Σάββατο 2024-8-17

γιορτάζει σε 81 ημέρες.