Ποιός γιορτάζει στις 17/8/2019

Στις 17/8/2019 γιορτάζουν 12 ονόματα:

17/8/2019 Σάββατο 2019-8-17

γιόρταζε πριν από 36 ημέρες.
17/8/2019 Σάββατο 2019-8-17

γιόρταζε πριν από 36 ημέρες.
17/8/2019 Σάββατο 2019-8-17

γιόρταζε πριν από 36 ημέρες.
17/8/2019 Σάββατο 2019-8-17

γιόρταζε πριν από 36 ημέρες.
17/8/2019 Σάββατο 2019-8-17

γιόρταζε πριν από 36 ημέρες.
17/8/2019 Σάββατο 2019-8-17

γιόρταζε πριν από 36 ημέρες.
17/8/2019 Σάββατο 2019-8-17

γιόρταζε πριν από 36 ημέρες.
17/8/2019 Σάββατο 2019-8-17

γιόρταζε πριν από 36 ημέρες.
17/8/2019 Σάββατο 2019-8-17

γιόρταζε πριν από 36 ημέρες.
17/8/2019 Σάββατο 2019-8-17

γιόρταζε πριν από 36 ημέρες.
17/8/2019 Σάββατο 2019-8-17

γιόρταζε πριν από 36 ημέρες.
17/8/2019 Σάββατο 2019-8-17

γιόρταζε πριν από 36 ημέρες.