Ποιός γιορτάζει στις 18/11/2022

Στις 18/11/2022 γιορτάζουν 4 ονόματα:

18/11/2022 Παρασκευή 2022-11-18

γιόρταζε πριν από 21 ημέρες.
18/11/2022 Παρασκευή 2022-11-18

γιόρταζε πριν από 21 ημέρες.
18/11/2022 Παρασκευή 2022-11-18

γιόρταζε πριν από 21 ημέρες.
18/11/2022 Παρασκευή 2022-11-18

γιόρταζε πριν από 21 ημέρες.