Ποιός γιορτάζει στις 18/11/2023

Στις 18/11/2023 γιορτάζουν 4 ονόματα:

18/11/2023 Σάββατο 2023-11-18

γιόρταζε πριν από 17 ημέρες.
18/11/2023 Σάββατο 2023-11-18

γιόρταζε πριν από 17 ημέρες.
18/11/2023 Σάββατο 2023-11-18

γιόρταζε πριν από 17 ημέρες.
18/11/2023 Σάββατο 2023-11-18

γιόρταζε πριν από 17 ημέρες.