Ποιός γιορτάζει στις 18/11/2021

Στις 18/11/2021 γιορτάζουν 4 ονόματα:

18/11/2021 Πέμπτη 2021-11-18

γιόρταζε πριν από 10 ημέρες.
18/11/2021 Πέμπτη 2021-11-18

γιόρταζε πριν από 10 ημέρες.
18/11/2021 Πέμπτη 2021-11-18

γιόρταζε πριν από 10 ημέρες.
18/11/2021 Πέμπτη 2021-11-18

γιόρταζε πριν από 10 ημέρες.