Ποιός γιορτάζει στις 18/11/2020

Στις 18/11/2020 γιορτάζουν 4 ονόματα:

18/11/2020 Τετάρτη 2020-11-18

γιορτάζει σε 139 ημέρες.
18/11/2020 Τετάρτη 2020-11-18

γιορτάζει σε 139 ημέρες.
18/11/2020 Τετάρτη 2020-11-18

γιορτάζει σε 139 ημέρες.
18/11/2020 Τετάρτη 2020-11-18

γιορτάζει σε 139 ημέρες.