Ποιός γιορτάζει στις 18/11/2019

Στις 18/11/2019 γιορτάζουν 4 ονόματα:

18/11/2019 Δευτέρα 2019-11-18

γιόρταζε πριν από 4 ημέρες.
18/11/2019 Δευτέρα 2019-11-18

γιόρταζε πριν από 4 ημέρες.
18/11/2019 Δευτέρα 2019-11-18

γιόρταζε πριν από 4 ημέρες.
18/11/2019 Δευτέρα 2019-11-18

γιόρταζε πριν από 4 ημέρες.