Ποιός γιορτάζει στις 18/12/2024

Στις 18/12/2024 γιορτάζουν 15 ονόματα:

18/12/2024 Τετάρτη 2024-12-18

γιορτάζει σε 176 ημέρες.
18/12/2024 Τετάρτη 2024-12-18

γιορτάζει σε 176 ημέρες.
18/12/2024 Τετάρτη 2024-12-18

γιορτάζει σε 176 ημέρες.
18/12/2024 Τετάρτη 2024-12-18

γιορτάζει σε 176 ημέρες.
18/12/2024 Τετάρτη 2024-12-18

γιορτάζει σε 176 ημέρες.
18/12/2024 Τετάρτη 2024-12-18

γιορτάζει σε 176 ημέρες.
18/12/2024 Τετάρτη 2024-12-18

γιορτάζει σε 176 ημέρες.
18/12/2024 Τετάρτη 2024-12-18

γιορτάζει σε 176 ημέρες.
18/12/2024 Τετάρτη 2024-12-18

γιορτάζει σε 176 ημέρες.
18/12/2024 Τετάρτη 2024-12-18

γιορτάζει σε 176 ημέρες.
18/12/2024 Τετάρτη 2024-12-18

γιορτάζει σε 176 ημέρες.
18/12/2024 Τετάρτη 2024-12-18

γιορτάζει σε 176 ημέρες.
18/12/2024 Τετάρτη 2024-12-18

γιορτάζει σε 176 ημέρες.
18/12/2024 Τετάρτη 2024-12-18

γιορτάζει σε 176 ημέρες.
18/12/2024 Τετάρτη 2024-12-18

γιορτάζει σε 176 ημέρες.