Ποιός γιορτάζει στις 18/5/2024

Στις 18/5/2024 γιορτάζουν 13 ονόματα:

18/5/2024 Σάββατο 2024-5-18

γιόρταζε πριν από 38 ημέρες.
18/5/2024 Σάββατο 2024-5-18

γιόρταζε πριν από 38 ημέρες.
18/5/2024 Σάββατο 2024-5-18

γιόρταζε πριν από 38 ημέρες.
18/5/2024 Σάββατο 2024-5-18

γιόρταζε πριν από 38 ημέρες.
18/5/2024 Σάββατο 2024-5-18

γιόρταζε πριν από 38 ημέρες.
18/5/2024 Σάββατο 2024-5-18

γιόρταζε πριν από 38 ημέρες.
18/5/2024 Σάββατο 2024-5-18

γιόρταζε πριν από 38 ημέρες.
18/5/2024 Σάββατο 2024-5-18

γιόρταζε πριν από 38 ημέρες.
18/5/2024 Σάββατο 2024-5-18

γιόρταζε πριν από 38 ημέρες.
18/5/2024 Σάββατο 2024-5-18

γιόρταζε πριν από 38 ημέρες.
18/5/2024 Σάββατο 2024-5-18

γιόρταζε πριν από 38 ημέρες.
18/5/2024 Σάββατο 2024-5-18

γιόρταζε πριν από 38 ημέρες.
18/5/2024 Σάββατο 2024-5-18

γιόρταζε πριν από 38 ημέρες.