Ποιός γιορτάζει στις 18/5/2023

Στις 18/5/2023 γιορτάζουν 13 ονόματα:

18/5/2023 Πέμπτη 2023-5-18

γιόρταζε πριν από 14 ημέρες.
18/5/2023 Πέμπτη 2023-5-18

γιόρταζε πριν από 14 ημέρες.
18/5/2023 Πέμπτη 2023-5-18

γιόρταζε πριν από 14 ημέρες.
18/5/2023 Πέμπτη 2023-5-18

γιόρταζε πριν από 14 ημέρες.
18/5/2023 Πέμπτη 2023-5-18

γιόρταζε πριν από 14 ημέρες.
18/5/2023 Πέμπτη 2023-5-18

γιόρταζε πριν από 14 ημέρες.
18/5/2023 Πέμπτη 2023-5-18

γιόρταζε πριν από 14 ημέρες.
18/5/2023 Πέμπτη 2023-5-18

γιόρταζε πριν από 14 ημέρες.
18/5/2023 Πέμπτη 2023-5-18

γιόρταζε πριν από 14 ημέρες.
18/5/2023 Πέμπτη 2023-5-18

γιόρταζε πριν από 14 ημέρες.
18/5/2023 Πέμπτη 2023-5-18

γιόρταζε πριν από 14 ημέρες.
18/5/2023 Πέμπτη 2023-5-18

γιόρταζε πριν από 14 ημέρες.
18/5/2023 Πέμπτη 2023-5-18

γιόρταζε πριν από 14 ημέρες.