Ποιός γιορτάζει στις 18/6/2024

Στις 18/6/2024 γιορτάζουν 5 ονόματα:

18/6/2024 Τρίτη 2024-6-18

γιόρταζε εχθές.
18/6/2024 Τρίτη 2024-6-18

γιόρταζε εχθές.
18/6/2024 Τρίτη 2024-6-18

γιόρταζε εχθές.
18/6/2024 Τρίτη 2024-6-18

γιόρταζε εχθές.
18/6/2024 Τρίτη 2024-6-18

γιόρταζε εχθές.