Ποιός γιορτάζει στις 18/6/2020

Στις 18/6/2020 γιορτάζουν 5 ονόματα:

18/6/2020 Πέμπτη 2020-6-18

γιορτάζει σε 23 ημέρες.
18/6/2020 Πέμπτη 2020-6-18

γιορτάζει σε 23 ημέρες.
18/6/2020 Πέμπτη 2020-6-18

γιορτάζει σε 23 ημέρες.
18/6/2020 Πέμπτη 2020-6-18

γιορτάζει σε 23 ημέρες.
18/6/2020 Πέμπτη 2020-6-18

γιορτάζει σε 23 ημέρες.