Ποιός γιορτάζει στις 18/6/2019

Στις 18/6/2019 γιορτάζουν 5 ονόματα:

18/6/2019 Τρίτη 2019-6-18

γιόρταζε πριν από 68 ημέρες.
18/6/2019 Τρίτη 2019-6-18

γιόρταζε πριν από 68 ημέρες.
18/6/2019 Τρίτη 2019-6-18

γιόρταζε πριν από 68 ημέρες.
18/6/2019 Τρίτη 2019-6-18

γιόρταζε πριν από 68 ημέρες.
18/6/2019 Τρίτη 2019-6-18

γιόρταζε πριν από 68 ημέρες.