Ποιός γιορτάζει στις 18/7/2024

Στις 18/7/2024 γιορτάζουν 5 ονόματα:

18/7/2024 Πέμπτη 2024-7-18

γιορτάζει σε 4 ημέρες.
18/7/2024 Πέμπτη 2024-7-18

γιορτάζει σε 4 ημέρες.
18/7/2024 Πέμπτη 2024-7-18

γιορτάζει σε 4 ημέρες.
18/7/2024 Πέμπτη 2024-7-18

γιορτάζει σε 4 ημέρες.
18/7/2024 Πέμπτη 2024-7-18

γιορτάζει σε 4 ημέρες.