Ποιός γιορτάζει στις 18/8/2024

Στις 18/8/2024 γιορτάζουν 15 ονόματα:

18/8/2024 Κυριακή 2024-8-18

γιορτάζει σε 54 ημέρες.
18/8/2024 Κυριακή 2024-8-18

γιορτάζει σε 54 ημέρες.
18/8/2024 Κυριακή 2024-8-18

γιορτάζει σε 54 ημέρες.
18/8/2024 Κυριακή 2024-8-18

γιορτάζει σε 54 ημέρες.
18/8/2024 Κυριακή 2024-8-18

γιορτάζει σε 54 ημέρες.
18/8/2024 Κυριακή 2024-8-18

γιορτάζει σε 54 ημέρες.
18/8/2024 Κυριακή 2024-8-18

γιορτάζει σε 54 ημέρες.
18/8/2024 Κυριακή 2024-8-18

γιορτάζει σε 54 ημέρες.
18/8/2024 Κυριακή 2024-8-18

γιορτάζει σε 54 ημέρες.
18/8/2024 Κυριακή 2024-8-18

γιορτάζει σε 54 ημέρες.
18/8/2024 Κυριακή 2024-8-18

γιορτάζει σε 54 ημέρες.
18/8/2024 Κυριακή 2024-8-18

γιορτάζει σε 54 ημέρες.
18/8/2024 Κυριακή 2024-8-18

γιορτάζει σε 54 ημέρες.
18/8/2024 Κυριακή 2024-8-18

γιορτάζει σε 54 ημέρες.
18/8/2024 Κυριακή 2024-8-18

γιορτάζει σε 54 ημέρες.