Ποιός γιορτάζει στις 18/8/2023

Στις 18/8/2023 γιορτάζουν 15 ονόματα:

18/8/2023 Παρασκευή 2023-8-18

γιόρταζε πριν από 37 ημέρες.
18/8/2023 Παρασκευή 2023-8-18

γιόρταζε πριν από 37 ημέρες.
18/8/2023 Παρασκευή 2023-8-18

γιόρταζε πριν από 37 ημέρες.
18/8/2023 Παρασκευή 2023-8-18

γιόρταζε πριν από 37 ημέρες.
18/8/2023 Παρασκευή 2023-8-18

γιόρταζε πριν από 37 ημέρες.
18/8/2023 Παρασκευή 2023-8-18

γιόρταζε πριν από 37 ημέρες.
18/8/2023 Παρασκευή 2023-8-18

γιόρταζε πριν από 37 ημέρες.
18/8/2023 Παρασκευή 2023-8-18

γιόρταζε πριν από 37 ημέρες.
18/8/2023 Παρασκευή 2023-8-18

γιόρταζε πριν από 37 ημέρες.
18/8/2023 Παρασκευή 2023-8-18

γιόρταζε πριν από 37 ημέρες.
18/8/2023 Παρασκευή 2023-8-18

γιόρταζε πριν από 37 ημέρες.
18/8/2023 Παρασκευή 2023-8-18

γιόρταζε πριν από 37 ημέρες.
18/8/2023 Παρασκευή 2023-8-18

γιόρταζε πριν από 37 ημέρες.
18/8/2023 Παρασκευή 2023-8-18

γιόρταζε πριν από 37 ημέρες.
18/8/2023 Παρασκευή 2023-8-18

γιόρταζε πριν από 37 ημέρες.