Ποιός γιορτάζει στις 18/8/2020

Στις 18/8/2020 γιορτάζουν 15 ονόματα:

18/8/2020 Τρίτη 2020-8-18

γιορτάζει σε 11 ημέρες.
18/8/2020 Τρίτη 2020-8-18

γιορτάζει σε 11 ημέρες.
18/8/2020 Τρίτη 2020-8-18

γιορτάζει σε 11 ημέρες.
18/8/2020 Τρίτη 2020-8-18

γιορτάζει σε 11 ημέρες.
18/8/2020 Τρίτη 2020-8-18

γιορτάζει σε 11 ημέρες.
18/8/2020 Τρίτη 2020-8-18

γιορτάζει σε 11 ημέρες.
18/8/2020 Τρίτη 2020-8-18

γιορτάζει σε 11 ημέρες.
18/8/2020 Τρίτη 2020-8-18

γιορτάζει σε 11 ημέρες.
18/8/2020 Τρίτη 2020-8-18

γιορτάζει σε 11 ημέρες.
18/8/2020 Τρίτη 2020-8-18

γιορτάζει σε 11 ημέρες.
18/8/2020 Τρίτη 2020-8-18

γιορτάζει σε 11 ημέρες.
18/8/2020 Τρίτη 2020-8-18

γιορτάζει σε 11 ημέρες.
18/8/2020 Τρίτη 2020-8-18

γιορτάζει σε 11 ημέρες.
18/8/2020 Τρίτη 2020-8-18

γιορτάζει σε 11 ημέρες.
18/8/2020 Τρίτη 2020-8-18

γιορτάζει σε 11 ημέρες.