Ποιός γιορτάζει στις 19/10/2020

Στις 19/10/2020 γιορτάζουν 12 ονόματα:

19/10/2020 Δευτέρα 2020-10-19

γιορτάζει σε 194 ημέρες.
19/10/2020 Δευτέρα 2020-10-19

γιορτάζει σε 194 ημέρες.
19/10/2020 Δευτέρα 2020-10-19

γιορτάζει σε 194 ημέρες.
19/10/2020 Δευτέρα 2020-10-19

γιορτάζει σε 194 ημέρες.
19/10/2020 Δευτέρα 2020-10-19

γιορτάζει σε 194 ημέρες.
19/10/2020 Δευτέρα 2020-10-19

γιορτάζει σε 194 ημέρες.
19/10/2020 Δευτέρα 2020-10-19

γιορτάζει σε 194 ημέρες.
19/10/2020 Δευτέρα 2020-10-19

γιορτάζει σε 194 ημέρες.
19/10/2020 Δευτέρα 2020-10-19

γιορτάζει σε 194 ημέρες.
19/10/2020 Δευτέρα 2020-10-19

γιορτάζει σε 194 ημέρες.
19/10/2020 Δευτέρα 2020-10-19

γιορτάζει σε 194 ημέρες.
19/10/2020 Δευτέρα 2020-10-19

γιορτάζει σε 194 ημέρες.