Ποιός γιορτάζει στις 19/12/2024

Στις 19/12/2024 γιορτάζουν 2 ονόματα:

19/12/2024 Πέμπτη 2024-12-19

γιορτάζει σε 177 ημέρες.
19/12/2024 Πέμπτη 2024-12-19

γιορτάζει σε 177 ημέρες.