Ποιός γιορτάζει στις 19/3/2020

Στις 19/3/2020 γιορτάζουν 6 ονόματα:

19/3/2020 Πέμπτη 2020-3-19

γιόρταζε πριν από 13 ημέρες.
19/3/2020 Πέμπτη 2020-3-19

γιόρταζε πριν από 13 ημέρες.
19/3/2020 Πέμπτη 2020-3-19

γιόρταζε πριν από 13 ημέρες.
19/3/2020 Πέμπτη 2020-3-19

γιόρταζε πριν από 13 ημέρες.
19/3/2020 Πέμπτη 2020-3-19

γιόρταζε πριν από 13 ημέρες.
19/3/2020 Πέμπτη 2020-3-19

γιόρταζε πριν από 13 ημέρες.