Ποιός γιορτάζει στις 19/6/2020

Στις 19/6/2020 γιορτάζουν 10 ονόματα:

19/6/2020 Παρασκευή 2020-6-19

γιορτάζει σε 24 ημέρες.
19/6/2020 Παρασκευή 2020-6-19

γιορτάζει σε 24 ημέρες.
19/6/2020 Παρασκευή 2020-6-19

γιορτάζει σε 24 ημέρες.
19/6/2020 Παρασκευή 2020-6-19

γιορτάζει σε 24 ημέρες.
19/6/2020 Παρασκευή 2020-6-19

γιορτάζει σε 24 ημέρες.
19/6/2020 Παρασκευή 2020-6-19

γιορτάζει σε 24 ημέρες.
19/6/2020 Παρασκευή 2020-6-19

γιορτάζει σε 24 ημέρες.
19/6/2020 Παρασκευή 2020-6-19

γιορτάζει σε 24 ημέρες.
19/6/2020 Παρασκευή 2020-6-19

γιορτάζει σε 24 ημέρες.
19/6/2020 Παρασκευή 2020-6-19

γιορτάζει σε 24 ημέρες.