Ποιός γιορτάζει στις 19/6/2019

Στις 19/6/2019 γιορτάζουν 10 ονόματα:

19/6/2019 Τετάρτη 2019-6-19

γιόρταζε πριν από 64 ημέρες.
19/6/2019 Τετάρτη 2019-6-19

γιόρταζε πριν από 64 ημέρες.
19/6/2019 Τετάρτη 2019-6-19

γιόρταζε πριν από 64 ημέρες.
19/6/2019 Τετάρτη 2019-6-19

γιόρταζε πριν από 64 ημέρες.
19/6/2019 Τετάρτη 2019-6-19

γιόρταζε πριν από 64 ημέρες.
19/6/2019 Τετάρτη 2019-6-19

γιόρταζε πριν από 64 ημέρες.
19/6/2019 Τετάρτη 2019-6-19

γιόρταζε πριν από 64 ημέρες.
19/6/2019 Τετάρτη 2019-6-19

γιόρταζε πριν από 64 ημέρες.
19/6/2019 Τετάρτη 2019-6-19

γιόρταζε πριν από 64 ημέρες.
19/6/2019 Τετάρτη 2019-6-19

γιόρταζε πριν από 64 ημέρες.