Ποιός γιορτάζει στις 2/1/2021

Στις 2/1/2021 γιορτάζουν 12 ονόματα:

2/1/2021 Σάββατο 2021-1-2

γιόρταζε πριν από 268 ημέρες.
2/1/2021 Σάββατο 2021-1-2

γιόρταζε πριν από 268 ημέρες.
2/1/2021 Σάββατο 2021-1-2

γιόρταζε πριν από 268 ημέρες.
2/1/2021 Σάββατο 2021-1-2

γιόρταζε πριν από 268 ημέρες.
2/1/2021 Σάββατο 2021-1-2

γιόρταζε πριν από 268 ημέρες.
2/1/2021 Σάββατο 2021-1-2

γιόρταζε πριν από 268 ημέρες.
2/1/2021 Σάββατο 2021-1-2

γιόρταζε πριν από 268 ημέρες.
2/1/2021 Σάββατο 2021-1-2

γιόρταζε πριν από 268 ημέρες.
2/1/2021 Σάββατο 2021-1-2

γιόρταζε πριν από 268 ημέρες.
2/1/2021 Σάββατο 2021-1-2

γιόρταζε πριν από 268 ημέρες.
2/1/2021 Σάββατο 2021-1-2

γιόρταζε πριν από 268 ημέρες.
2/1/2021 Σάββατο 2021-1-2

γιόρταζε πριν από 268 ημέρες.