Ποιός γιορτάζει στις 2/1/2024

Στις 2/1/2024 γιορτάζουν 12 ονόματα:

2/1/2024 Τρίτη 2024-1-2

γιόρταζε πριν από 50 ημέρες.
2/1/2024 Τρίτη 2024-1-2

γιόρταζε πριν από 50 ημέρες.
2/1/2024 Τρίτη 2024-1-2

γιόρταζε πριν από 50 ημέρες.
2/1/2024 Τρίτη 2024-1-2

γιόρταζε πριν από 50 ημέρες.
2/1/2024 Τρίτη 2024-1-2

γιόρταζε πριν από 50 ημέρες.
2/1/2024 Τρίτη 2024-1-2

γιόρταζε πριν από 50 ημέρες.
2/1/2024 Τρίτη 2024-1-2

γιόρταζε πριν από 50 ημέρες.
2/1/2024 Τρίτη 2024-1-2

γιόρταζε πριν από 50 ημέρες.
2/1/2024 Τρίτη 2024-1-2

γιόρταζε πριν από 50 ημέρες.
2/1/2024 Τρίτη 2024-1-2

γιόρταζε πριν από 50 ημέρες.
2/1/2024 Τρίτη 2024-1-2

γιόρταζε πριν από 50 ημέρες.
2/1/2024 Τρίτη 2024-1-2

γιόρταζε πριν από 50 ημέρες.