Ποιός γιορτάζει στις 2/1/2022

Στις 2/1/2022 γιορτάζουν 12 ονόματα:

2/1/2022 Κυριακή 2022-1-2

γιορτάζει σε 78 ημέρες.
2/1/2022 Κυριακή 2022-1-2

γιορτάζει σε 78 ημέρες.
2/1/2022 Κυριακή 2022-1-2

γιορτάζει σε 78 ημέρες.
2/1/2022 Κυριακή 2022-1-2

γιορτάζει σε 78 ημέρες.
2/1/2022 Κυριακή 2022-1-2

γιορτάζει σε 78 ημέρες.
2/1/2022 Κυριακή 2022-1-2

γιορτάζει σε 78 ημέρες.
2/1/2022 Κυριακή 2022-1-2

γιορτάζει σε 78 ημέρες.
2/1/2022 Κυριακή 2022-1-2

γιορτάζει σε 78 ημέρες.
2/1/2022 Κυριακή 2022-1-2

γιορτάζει σε 78 ημέρες.
2/1/2022 Κυριακή 2022-1-2

γιορτάζει σε 78 ημέρες.
2/1/2022 Κυριακή 2022-1-2

γιορτάζει σε 78 ημέρες.
2/1/2022 Κυριακή 2022-1-2

γιορτάζει σε 78 ημέρες.