Ποιός γιορτάζει στις 2/10/2019

Στις 2/10/2019 γιορτάζουν 8 ονόματα:

2/10/2019 Τετάρτη 2019-10-2

γιόρταζε πριν από 19 ημέρες.
2/10/2019 Τετάρτη 2019-10-2

γιόρταζε πριν από 19 ημέρες.
2/10/2019 Τετάρτη 2019-10-2

γιόρταζε πριν από 19 ημέρες.
2/10/2019 Τετάρτη 2019-10-2

γιόρταζε πριν από 19 ημέρες.
2/10/2019 Τετάρτη 2019-10-2

γιόρταζε πριν από 19 ημέρες.
2/10/2019 Τετάρτη 2019-10-2

γιόρταζε πριν από 19 ημέρες.
2/10/2019 Τετάρτη 2019-10-2

γιόρταζε πριν από 19 ημέρες.
2/10/2019 Τετάρτη 2019-10-2

γιόρταζε πριν από 19 ημέρες.