Ποιός γιορτάζει στις 2/10/2020

Στις 2/10/2020 γιορτάζουν 8 ονόματα:

2/10/2020 Παρασκευή 2020-10-2

γιόρταζε πριν από 21 ημέρες.
2/10/2020 Παρασκευή 2020-10-2

γιόρταζε πριν από 21 ημέρες.
2/10/2020 Παρασκευή 2020-10-2

γιόρταζε πριν από 21 ημέρες.
2/10/2020 Παρασκευή 2020-10-2

γιόρταζε πριν από 21 ημέρες.
2/10/2020 Παρασκευή 2020-10-2

γιόρταζε πριν από 21 ημέρες.
2/10/2020 Παρασκευή 2020-10-2

γιόρταζε πριν από 21 ημέρες.
2/10/2020 Παρασκευή 2020-10-2

γιόρταζε πριν από 21 ημέρες.
2/10/2020 Παρασκευή 2020-10-2

γιόρταζε πριν από 21 ημέρες.