Ποιός γιορτάζει στις 2/12/2024

Στις 2/12/2024 γιορτάζουν 7 ονόματα:

2/12/2024 Δευτέρα 2024-12-2

γιορτάζει σε 160 ημέρες.
2/12/2024 Δευτέρα 2024-12-2

γιορτάζει σε 160 ημέρες.
2/12/2024 Δευτέρα 2024-12-2

γιορτάζει σε 160 ημέρες.
2/12/2024 Δευτέρα 2024-12-2

γιορτάζει σε 160 ημέρες.
2/12/2024 Δευτέρα 2024-12-2

γιορτάζει σε 160 ημέρες.
2/12/2024 Δευτέρα 2024-12-2

γιορτάζει σε 160 ημέρες.
2/12/2024 Δευτέρα 2024-12-2

γιορτάζει σε 160 ημέρες.