Ποιός γιορτάζει στις 2/5/2024

Στις 2/5/2024 γιορτάζουν 14 ονόματα:

2/5/2024 Πέμπτη 2024-5-2

γιόρταζε πριν από 54 ημέρες.
2/5/2024 Πέμπτη 2024-5-2

γιόρταζε πριν από 54 ημέρες.
2/5/2024 Πέμπτη 2024-5-2

γιόρταζε πριν από 54 ημέρες.
2/5/2024 Πέμπτη 2024-5-2

γιόρταζε πριν από 54 ημέρες.
2/5/2024 Πέμπτη 2024-5-2

γιόρταζε πριν από 54 ημέρες.
2/5/2024 Πέμπτη 2024-5-2

γιόρταζε πριν από 54 ημέρες.
2/5/2024 Πέμπτη 2024-5-2

γιόρταζε πριν από 54 ημέρες.
2/5/2024 Πέμπτη 2024-5-2

γιόρταζε πριν από 54 ημέρες.
2/5/2024 Πέμπτη 2024-5-2

γιόρταζε πριν από 54 ημέρες.
2/5/2024 Πέμπτη 2024-5-2

γιόρταζε πριν από 54 ημέρες.
2/5/2024 Πέμπτη 2024-5-2

γιόρταζε πριν από 54 ημέρες.
2/5/2024 Πέμπτη 2024-5-2

γιόρταζε πριν από 54 ημέρες.
2/5/2024 Πέμπτη 2024-5-2

γιόρταζε πριν από 54 ημέρες.
2/5/2024 Πέμπτη 2024-5-2
(κινητή γιορτή)
γιόρταζε πριν από 54 ημέρες.