Ποιός γιορτάζει στις 2/5/2023

Στις 2/5/2023 γιορτάζουν 13 ονόματα:

2/5/2023 Τρίτη 2023-5-2

γιόρταζε πριν από 30 ημέρες.
2/5/2023 Τρίτη 2023-5-2

γιόρταζε πριν από 30 ημέρες.
2/5/2023 Τρίτη 2023-5-2

γιόρταζε πριν από 30 ημέρες.
2/5/2023 Τρίτη 2023-5-2

γιόρταζε πριν από 30 ημέρες.
2/5/2023 Τρίτη 2023-5-2

γιόρταζε πριν από 30 ημέρες.
2/5/2023 Τρίτη 2023-5-2

γιόρταζε πριν από 30 ημέρες.
2/5/2023 Τρίτη 2023-5-2

γιόρταζε πριν από 30 ημέρες.
2/5/2023 Τρίτη 2023-5-2

γιόρταζε πριν από 30 ημέρες.
2/5/2023 Τρίτη 2023-5-2

γιόρταζε πριν από 30 ημέρες.
2/5/2023 Τρίτη 2023-5-2

γιόρταζε πριν από 30 ημέρες.
2/5/2023 Τρίτη 2023-5-2

γιόρταζε πριν από 30 ημέρες.
2/5/2023 Τρίτη 2023-5-2

γιόρταζε πριν από 30 ημέρες.
2/5/2023 Τρίτη 2023-5-2

γιόρταζε πριν από 30 ημέρες.