Ποιός γιορτάζει στις 2/5/2020

Στις 2/5/2020 γιορτάζουν 13 ονόματα:

2/5/2020 Σάββατο 2020-5-2

γιόρταζε πριν από 211 ημέρες.
2/5/2020 Σάββατο 2020-5-2

γιόρταζε πριν από 211 ημέρες.
2/5/2020 Σάββατο 2020-5-2

γιόρταζε πριν από 211 ημέρες.
2/5/2020 Σάββατο 2020-5-2

γιόρταζε πριν από 211 ημέρες.
2/5/2020 Σάββατο 2020-5-2

γιόρταζε πριν από 211 ημέρες.
2/5/2020 Σάββατο 2020-5-2

γιόρταζε πριν από 211 ημέρες.
2/5/2020 Σάββατο 2020-5-2

γιόρταζε πριν από 211 ημέρες.
2/5/2020 Σάββατο 2020-5-2

γιόρταζε πριν από 211 ημέρες.
2/5/2020 Σάββατο 2020-5-2

γιόρταζε πριν από 211 ημέρες.
2/5/2020 Σάββατο 2020-5-2

γιόρταζε πριν από 211 ημέρες.
2/5/2020 Σάββατο 2020-5-2

γιόρταζε πριν από 211 ημέρες.
2/5/2020 Σάββατο 2020-5-2

γιόρταζε πριν από 211 ημέρες.
2/5/2020 Σάββατο 2020-5-2

γιόρταζε πριν από 211 ημέρες.