Ποιός γιορτάζει στις 2/6/2020

Στις 2/6/2020 γιορτάζουν 4 ονόματα:

2/6/2020 Τρίτη 2020-6-2

γιορτάζει σε 6 ημέρες.
2/6/2020 Τρίτη 2020-6-2

γιορτάζει σε 6 ημέρες.
2/6/2020 Τρίτη 2020-6-2

γιορτάζει σε 6 ημέρες.
2/6/2020 Τρίτη 2020-6-2

γιορτάζει σε 6 ημέρες.