Ποιός γιορτάζει στις 2/6/2024

Στις 2/6/2024 γιορτάζουν 4 ονόματα:

2/6/2024 Κυριακή 2024-6-2

γιόρταζε πριν από 17 ημέρες.
2/6/2024 Κυριακή 2024-6-2

γιόρταζε πριν από 17 ημέρες.
2/6/2024 Κυριακή 2024-6-2

γιόρταζε πριν από 17 ημέρες.
2/6/2024 Κυριακή 2024-6-2

γιόρταζε πριν από 17 ημέρες.