Ποιός γιορτάζει στις 2/6/2019

Στις 2/6/2019 γιορτάζουν 4 ονόματα:

2/6/2019 Κυριακή 2019-6-2

γιόρταζε πριν από 84 ημέρες.
2/6/2019 Κυριακή 2019-6-2

γιόρταζε πριν από 84 ημέρες.
2/6/2019 Κυριακή 2019-6-2

γιόρταζε πριν από 84 ημέρες.
2/6/2019 Κυριακή 2019-6-2

γιόρταζε πριν από 84 ημέρες.