Ποιός γιορτάζει στις 2/8/2020

Στις 2/8/2020 γιορτάζει 1 όνομα:

2/8/2020 Κυριακή 2020-8-2

γιόρταζε πριν από 2 ημέρες.