Ποιός γιορτάζει στις 2/8/2024

Στις 2/8/2024 γιορτάζει 1 όνομα:

2/8/2024 Παρασκευή 2024-8-2

γιορτάζει σε 66 ημέρες.