Ποιός γιορτάζει στις 20/1/2025

Στις 20/1/2025 γιορτάζουν 11 ονόματα:

20/1/2025 Δευτέρα 2025-1-20

γιορτάζει σε 215 ημέρες.
20/1/2025 Δευτέρα 2025-1-20

γιορτάζει σε 215 ημέρες.
20/1/2025 Δευτέρα 2025-1-20

γιορτάζει σε 215 ημέρες.
20/1/2025 Δευτέρα 2025-1-20

γιορτάζει σε 215 ημέρες.
20/1/2025 Δευτέρα 2025-1-20

γιορτάζει σε 215 ημέρες.
20/1/2025 Δευτέρα 2025-1-20

γιορτάζει σε 215 ημέρες.
20/1/2025 Δευτέρα 2025-1-20

γιορτάζει σε 215 ημέρες.
20/1/2025 Δευτέρα 2025-1-20

γιορτάζει σε 215 ημέρες.
20/1/2025 Δευτέρα 2025-1-20

γιορτάζει σε 215 ημέρες.
20/1/2025 Δευτέρα 2025-1-20

γιορτάζει σε 215 ημέρες.
20/1/2025 Δευτέρα 2025-1-20

γιορτάζει σε 215 ημέρες.