Ποιός γιορτάζει στις 20/10/2020

Στις 20/10/2020 γιορτάζουν 19 ονόματα:

20/10/2020 Τρίτη 2020-10-20

γιόρταζε πριν από 11 ημέρες.
20/10/2020 Τρίτη 2020-10-20

γιόρταζε πριν από 11 ημέρες.
20/10/2020 Τρίτη 2020-10-20

γιόρταζε πριν από 11 ημέρες.
20/10/2020 Τρίτη 2020-10-20

γιόρταζε πριν από 11 ημέρες.
20/10/2020 Τρίτη 2020-10-20

γιόρταζε πριν από 11 ημέρες.
20/10/2020 Τρίτη 2020-10-20

γιόρταζε πριν από 11 ημέρες.
20/10/2020 Τρίτη 2020-10-20

γιόρταζε πριν από 11 ημέρες.
20/10/2020 Τρίτη 2020-10-20

γιόρταζε πριν από 11 ημέρες.
20/10/2020 Τρίτη 2020-10-20

γιόρταζε πριν από 11 ημέρες.
20/10/2020 Τρίτη 2020-10-20

γιόρταζε πριν από 11 ημέρες.
20/10/2020 Τρίτη 2020-10-20

γιόρταζε πριν από 11 ημέρες.
20/10/2020 Τρίτη 2020-10-20

γιόρταζε πριν από 11 ημέρες.
20/10/2020 Τρίτη 2020-10-20

γιόρταζε πριν από 11 ημέρες.
20/10/2020 Τρίτη 2020-10-20

γιόρταζε πριν από 11 ημέρες.
20/10/2020 Τρίτη 2020-10-20

γιόρταζε πριν από 11 ημέρες.
20/10/2020 Τρίτη 2020-10-20

γιόρταζε πριν από 11 ημέρες.
20/10/2020 Τρίτη 2020-10-20

γιόρταζε πριν από 11 ημέρες.
20/10/2020 Τρίτη 2020-10-20

γιόρταζε πριν από 11 ημέρες.
20/10/2020 Τρίτη 2020-10-20

γιόρταζε πριν από 11 ημέρες.