Ποιός γιορτάζει στις 20/10/2019

Στις 20/10/2019 γιορτάζουν 19 ονόματα:

20/10/2019 Κυριακή 2019-10-20

γιόρταζε εχθές.
20/10/2019 Κυριακή 2019-10-20

γιόρταζε εχθές.
20/10/2019 Κυριακή 2019-10-20

γιόρταζε εχθές.
20/10/2019 Κυριακή 2019-10-20

γιόρταζε εχθές.
20/10/2019 Κυριακή 2019-10-20

γιόρταζε εχθές.
20/10/2019 Κυριακή 2019-10-20

γιόρταζε εχθές.
20/10/2019 Κυριακή 2019-10-20

γιόρταζε εχθές.
20/10/2019 Κυριακή 2019-10-20

γιόρταζε εχθές.
20/10/2019 Κυριακή 2019-10-20

γιόρταζε εχθές.
20/10/2019 Κυριακή 2019-10-20

γιόρταζε εχθές.
20/10/2019 Κυριακή 2019-10-20

γιόρταζε εχθές.
20/10/2019 Κυριακή 2019-10-20

γιόρταζε εχθές.
20/10/2019 Κυριακή 2019-10-20

γιόρταζε εχθές.
20/10/2019 Κυριακή 2019-10-20

γιόρταζε εχθές.
20/10/2019 Κυριακή 2019-10-20

γιόρταζε εχθές.
20/10/2019 Κυριακή 2019-10-20

γιόρταζε εχθές.
20/10/2019 Κυριακή 2019-10-20

γιόρταζε εχθές.
20/10/2019 Κυριακή 2019-10-20

γιόρταζε εχθές.
20/10/2019 Κυριακή 2019-10-20

γιόρταζε εχθές.