Ποιός γιορτάζει στις 20/11/2019

Στις 20/11/2019 γιορτάζουν 2 ονόματα:

20/11/2019 Τετάρτη 2019-11-20

γιόρταζε πριν από 2 ημέρες.
20/11/2019 Τετάρτη 2019-11-20

γιόρταζε πριν από 2 ημέρες.