Ποιός γιορτάζει στις 20/11/2021

Στις 20/11/2021 γιορτάζουν 2 ονόματα:

20/11/2021 Σάββατο 2021-11-20

γιόρταζε πριν από 8 ημέρες.
20/11/2021 Σάββατο 2021-11-20

γιόρταζε πριν από 8 ημέρες.