Ποιός γιορτάζει στις 20/11/2023

Στις 20/11/2023 γιορτάζουν 2 ονόματα:

20/11/2023 Δευτέρα 2023-11-20

γιόρταζε πριν από 15 ημέρες.
20/11/2023 Δευτέρα 2023-11-20

γιόρταζε πριν από 15 ημέρες.