Ποιός γιορτάζει στις 20/11/2022

Στις 20/11/2022 γιορτάζουν 2 ονόματα:

20/11/2022 Κυριακή 2022-11-20

γιόρταζε πριν από 19 ημέρες.
20/11/2022 Κυριακή 2022-11-20

γιόρταζε πριν από 19 ημέρες.