Ποιός γιορτάζει στις 20/11/2024

Στις 20/11/2024 γιορτάζουν 2 ονόματα:

20/11/2024 Τετάρτη 2024-11-20

γιορτάζει σε 148 ημέρες.
20/11/2024 Τετάρτη 2024-11-20

γιορτάζει σε 148 ημέρες.