Ποιός γιορτάζει στις 20/11/2020

Στις 20/11/2020 γιορτάζουν 2 ονόματα:

20/11/2020 Παρασκευή 2020-11-20

γιορτάζει σε 141 ημέρες.
20/11/2020 Παρασκευή 2020-11-20

γιορτάζει σε 141 ημέρες.