Ποιός γιορτάζει στις 20/3/2022

Στις 20/3/2022 γιορτάζουν 16 ονόματα:

20/3/2022 Κυριακή 2022-3-20

γιορτάζει σε 61 ημέρες.
20/3/2022 Κυριακή 2022-3-20

γιορτάζει σε 61 ημέρες.
20/3/2022 Κυριακή 2022-3-20

γιορτάζει σε 61 ημέρες.
20/3/2022 Κυριακή 2022-3-20

γιορτάζει σε 61 ημέρες.
20/3/2022 Κυριακή 2022-3-20

γιορτάζει σε 61 ημέρες.
20/3/2022 Κυριακή 2022-3-20

γιορτάζει σε 61 ημέρες.
20/3/2022 Κυριακή 2022-3-20

γιορτάζει σε 61 ημέρες.
20/3/2022 Κυριακή 2022-3-20

γιορτάζει σε 61 ημέρες.
20/3/2022 Κυριακή 2022-3-20

γιορτάζει σε 61 ημέρες.
20/3/2022 Κυριακή 2022-3-20

γιορτάζει σε 61 ημέρες.
20/3/2022 Κυριακή 2022-3-20

γιορτάζει σε 61 ημέρες.
20/3/2022 Κυριακή 2022-3-20

γιορτάζει σε 61 ημέρες.
20/3/2022 Κυριακή 2022-3-20
(κινητή γιορτή)
γιορτάζει σε 61 ημέρες.
20/3/2022 Κυριακή 2022-3-20
(κινητή γιορτή)
γιορτάζει σε 61 ημέρες.
20/3/2022 Κυριακή 2022-3-20
(κινητή γιορτή)
γιορτάζει σε 61 ημέρες.
20/3/2022 Κυριακή 2022-3-20
(κινητή γιορτή)
γιορτάζει σε 61 ημέρες.