Ποιός γιορτάζει στις 20/3/2020

Στις 20/3/2020 γιορτάζουν 12 ονόματα:

20/3/2020 Παρασκευή 2020-3-20

γιόρταζε πριν από 17 ημέρες.
20/3/2020 Παρασκευή 2020-3-20

γιόρταζε πριν από 17 ημέρες.
20/3/2020 Παρασκευή 2020-3-20

γιόρταζε πριν από 17 ημέρες.
20/3/2020 Παρασκευή 2020-3-20

γιόρταζε πριν από 17 ημέρες.
20/3/2020 Παρασκευή 2020-3-20

γιόρταζε πριν από 17 ημέρες.
20/3/2020 Παρασκευή 2020-3-20

γιόρταζε πριν από 17 ημέρες.
20/3/2020 Παρασκευή 2020-3-20

γιόρταζε πριν από 17 ημέρες.
20/3/2020 Παρασκευή 2020-3-20

γιόρταζε πριν από 17 ημέρες.
20/3/2020 Παρασκευή 2020-3-20

γιόρταζε πριν από 17 ημέρες.
20/3/2020 Παρασκευή 2020-3-20

γιόρταζε πριν από 17 ημέρες.
20/3/2020 Παρασκευή 2020-3-20

γιόρταζε πριν από 17 ημέρες.
20/3/2020 Παρασκευή 2020-3-20

γιόρταζε πριν από 17 ημέρες.