Ποιός γιορτάζει στις 20/5/2023

Στις 20/5/2023 γιορτάζουν 5 ονόματα:

20/5/2023 Σάββατο 2023-5-20

γιόρταζε πριν από 12 ημέρες.
20/5/2023 Σάββατο 2023-5-20

γιόρταζε πριν από 12 ημέρες.
20/5/2023 Σάββατο 2023-5-20

γιόρταζε πριν από 12 ημέρες.
20/5/2023 Σάββατο 2023-5-20

γιόρταζε πριν από 12 ημέρες.
20/5/2023 Σάββατο 2023-5-20

γιόρταζε πριν από 12 ημέρες.