Ποιός γιορτάζει στις 20/6/2020

Στις 20/6/2020 γιορτάζουν 3 ονόματα:

20/6/2020 Σάββατο 2020-6-20

γιορτάζει σε 25 ημέρες.
20/6/2020 Σάββατο 2020-6-20

γιορτάζει σε 25 ημέρες.
20/6/2020 Σάββατο 2020-6-20

γιορτάζει σε 25 ημέρες.