Ποιός γιορτάζει στις 20/6/2019

Στις 20/6/2019 γιορτάζουν 3 ονόματα:

20/6/2019 Πέμπτη 2019-6-20

γιόρταζε πριν από 66 ημέρες.
20/6/2019 Πέμπτη 2019-6-20

γιόρταζε πριν από 66 ημέρες.
20/6/2019 Πέμπτη 2019-6-20

γιόρταζε πριν από 66 ημέρες.