Ποιός γιορτάζει στις 20/6/2024

Στις 20/6/2024 γιορτάζουν 3 ονόματα:

20/6/2024 Πέμπτη 2024-6-20

γιορτάζει αύριο.
20/6/2024 Πέμπτη 2024-6-20

γιορτάζει αύριο.
20/6/2024 Πέμπτη 2024-6-20

γιορτάζει αύριο.