Ποιός γιορτάζει στις 20/7/2024

Στις 20/7/2024 γιορτάζουν 7 ονόματα:

20/7/2024 Σάββατο 2024-7-20

γιορτάζει σε 6 ημέρες.
20/7/2024 Σάββατο 2024-7-20

γιορτάζει σε 6 ημέρες.
20/7/2024 Σάββατο 2024-7-20

γιορτάζει σε 6 ημέρες.
20/7/2024 Σάββατο 2024-7-20

γιορτάζει σε 6 ημέρες.
20/7/2024 Σάββατο 2024-7-20

γιορτάζει σε 6 ημέρες.
20/7/2024 Σάββατο 2024-7-20

γιορτάζει σε 6 ημέρες.
20/7/2024 Σάββατο 2024-7-20

γιορτάζει σε 6 ημέρες.